Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Privacybeleid: Laura Babeliowsky BV – Laura Babeliowsky

Laura Babeliowsky BV van Laura Babeliowsky is een online businesscoach bedrijf voor trainers, coaches en adviseurs.

Laura Babeliowsky geeft training, advies & coaching aan ondernemers (B-to-B) om een succesvolle business op te zetten in de vorm persoonlijke coaching (1-op-1), groepscoaching, live coaching in combinatie met beveiligde toegang tot een online bibliotheek met trainingsmateriaal, templates en formats.

Via onze websites stellen wij informatie beschikbaar over ondernemen en over onze trainingsprogramma’s voor ondernemers.

Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. In sommige gevallen werken wij daarbij samen met andere organisaties of bedrijven.

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • Duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • Het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • Jouw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • Wanneer wij jouw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor  te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • Passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • Jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.

Telefonisch
020- 81 00 220
Maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17:00 uur

E-mail
info@laurababeliowsky.nl

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze website, gratis downloads en diensten laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken onderstaande gegevens.

Persoonsgegevens

Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die je op onze websites gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:

 • NAW-gegevens
 • Bedrijfsnaam
 • E-mailadres
 • Gebruikersnaam bij aankoop online product
 • Geslacht
 • IBAN
 • Informatie die je zelf invult in een open veld / contactformulier
 • Telefoonnummer

Doeleinden

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten jij gebruikt):

 • Om jou de mogelijkheid te bieden jouw opgevraagde gratis download te sturen of een bestelling via onze website te kunnen leveren.
 • Om jouw bestelling te verwerken en je te informeren over het verloop daarvan.
 • Om je inschrijving voor onze nieuwsbrief te verwerken.
 • Om met jou te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven.
 • Om met jou te communiceren over jouw aanvraag voor een strategiegesprek of interesse in een van Laura’s programma’s.
 • Om jouw vragen te beantwoorden per e-mail of telefonisch.
 • Om onze websites te verbeteren.

Verstrekking aan derden

Jouw gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden. Wij geven de door jou verstrekte gegevens alleen door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de levering van de door jou bestelde producten, of aangevraagde diensten. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor de afhandeling van iDeal betalingen in onze webshop en geven we je gegevens door aan de postbezorger om de bestelling bij jou te bezorgen, mocht dat van toepassing zijn.

Wanneer wij jouw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er voor dat jouw gegevens niet voor andere doeleneinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat jouw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

Profilering en cookies

Wij voegen jouw persoonsgegevens toe aan groepen vanuit de verschillende webpagina’s van onze website (zoals de gegevens uit je account, je aankopen in onze webshop of je gratis downloads) Wij nemen deze informatie alleen ter kennis aan. In sommige gevallen zullen we je aanvullende informatie versturen om je te informeren over een aanbieding.

Wil je meer weten over cookies? Lees dan onze cookieverklaring.

Beveiligen en bewaren

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door jouw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.

Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van jouw gegevens

Als je een account hebt kun je daarop inloggen om je gegevens in te zien en je wachtwoord te wijzingen.

Onderaan de nieuwsbrief heb je de mogelijk om je af te melden voor mailings. Daarbij heb je de keuze om je volledig af te melden voor alle mailings of voor geselecteerde lijsten.

Je kunt ook contact opnemen met het team van Laura via de volgende gegevens:

Telefonisch
020 – 81 00 220
Maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17:00 uur

E-mail
info@laurababeliowsky.nl

Tot slot:

Tenslotte willen wij je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Inwerkingtreding

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 22 mei 2018

Lees meer:
Cookiebeleid
Algemene voorwaarden

Geweldig verdienen, met elegantie en gemak

High-end klanten krijgen moet zo simpel mogelijk. Leer in dit ebook hoe je met slechts één e-mail van 11 woorden met de beste klanten in gesprek komt.

Je ontvangt ook mijn wekelijkse artikelen over high-end marketing